מפה

עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים


מפה - פרק 6 | מדינה
עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים

23/12/21 מאת: עמית גורן


מפה - פרק 5 | נדודים
עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים

23/12/21 מאת: עמית גורן


מפה - פרק 4 | גלות
סדרת דוקו בת 6 פרקים

23/12/21 מאת: עמית גורן


מפה - פרק 3 | בית
עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים

04/10/21 מאת: עמית גורן


מפה - פרק 2 | מחסה
עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים

04/10/21 מאת: עמית גורן


מפה - פרק 1 | מפלט
עבודת וידאו דוקומנטרית בת 6 פרקים

04/10/21 מאת: עמית גורן
Powered by: